Verwijzers

Geachte verwijzer

Een goede samenwerking tussen zorgverleners vinden wij van groot belang. Bij een verwijzing, maar ook als patiënten uit eigen beweging bij ons  een afspraak maken, zal er (mits toestemming van de patiënt) contact met u worden opgenomen. Het eerste bezoek bestaat uit een intake waarbij een  behandelplan zal worden opgesteld. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de patiënt een verwijsbrief meegeeft, zodat wij  op een adequate manier zorg kunnen verlenen. Bij  voorkeur ontvangen wij verwijsbrieven met de volgende patiëntgegevens:

  • Reden van verwijzing
  • Relevante medische/tandheelkundige gegevens
  • Röntgenfoto’s  t.b.v. parodontaal diagnostiek
  • Bestaand tandheelkundig behandelplan

Wij hopen op een prettige samenwerking!

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Pieter Bakker
Ali Husseini
Elise Husseini-Bakker
Judith van Velsen