Huisregels

Voorbereiding

De behandeling geschiedt op afspraak. U kunt voor afspraken telefonisch contact opnemen met de praktijk. Bij binnenkomst kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Voor uw bezoek aan de behandelaar wordt het op prijs gesteld dat u uw tanden poetst/ reinigt.

Eerste bezoek

07Voor het eerste bezoek dient u het volgende bij u te hebben: uw zorgpas met verzekeringsnummer en een geldig legitimatiebewijs. Wanneer u een verwijsbrief/kaart heeft gekregen, dient u deze ook mee te nemen.

Bij de eerste afspraak wordt allereerst de gezondheidsvragenlijst doorgenomen. De mond wordt onderzocht en het tandvlees wordt op bloedingen en oneffenheden gecontroleerd (parodontologisch, DPSI-score).

Er wordt uitgebreid uitleg gegeven over het ontstaan van de probleemgebieden en de mogelijke behandelingen en consequenties daarvan. Indien noodzakelijk krijgt u instructie hoe u het best uw mond kunt verzorgen.

Wanneer u zich als nieuwe patiënt voor algemene tandheelkunde in onze praktijk aanmeldt wordt uw mondsituatie geheel in kaart gebracht en worden er indien nodig röntgenfoto’s gemaakt. Aan de hand van deze afspraak wordt er voor u een behandelplan op maat samengesteld.

Gezondheidsvragenlijst

Om u goed van dienst te kunnen zijn willen wij graag op de hoogte zijn van uw algemene gezondheid. Dit omdat een aantal ziekte en afwijkingen, het gebruik van bepaalde medicijnen en bepaalde leefgewoonten een sterke invloed kunnen hebben op uw mondgezondheid. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan een tandheelkundige behandeling of aanleiding geven tot het nemen van voorzorgsmaatregelen tijdens een behandeling. Het is dus (in uw belang) noodzakelijk om op de hoogte te zijn van uw algemene gezondheid. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Vervolgafspraken

Afhankelijk van de reden van uw bezoek en uw mondgezondheid kunnen er meerdere afspraken volgen. Er zal dan een behandelvoorstel met bijbehorende begroting met u besproken worden. Indien u akkoord gaat worden de benodigde afspraken voor het behandeltraject met u vastgelegd.

Mocht u eerder onder behandeling zijn geweest bij een mondhygiënist, of heeft u zich als nieuwe patiënt voor de algemene tandheelkunde bij ons ingeschreven, laat uw gegevens van uw vorige tandarts of mondhygiënist dan naar de praktijk opsturen. Vanzelfsprekend worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke bepalingen.

Afspraak maken

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. U kunt ons telefonisch (0343-571213) bereiken op:

Maandag t/m woensdag 08:30 – 12:30 uur 13:00 – 17:00 uur
Donderdag 08:30 – 12:30 uur 13:00 – 20:00 uur
Vrijdag 08:30 – 12:00 uur (vanaf 12:00 uur bandje)

Afspraak annuleren

Kunt u niet komen op een geplande afspraak? Dan dient u uw afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren (48 uur van tevoren).

Annuleren/verzetten kan telefonisch, in geval van afwezigheid kunt u hiervoor een bericht inspreken. Ook kunt u een e-mail sturen naar:  balie@mondzorgdehorden.nl.

Het te laat afmelden of niet nakomen van een afspraak zal helaas in rekening worden gebracht. NB: De kosten voor een vergeten afspraak worden niet vergoed door de zorgverzekeraar!

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Een uitgevallen vulling, losse (nood-)kronen of -bruggen zijn geen spoedgevallen. Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval of een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wél onder de spoedgevallenregeling.

Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden. Bij een uitgeslagen of afgebroken tand is het belangrijk dat men binnen 2 uur na het ongeval arriveert bij de tandarts. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen.

Alleen voor onze patiënten geldt de volgende regeling: tijdens openingsuren kunt u altijd bellen naar onze praktijk, bel bij voorkeur zo vroeg mogelijk, u zult dan meestal nog dezelfde dag geholpen worden. ’s Avonds, in het weekend en tijdens vakanties kunt u bellen naar de praktijk. U zult dan de telefoonbeantwoorder van de praktijk horen. Luister naar het gehele bericht. Hierop wordt het telefoonnummer van de dienstdoende tandarts vermeld.

Vergoeding zorgverzekering

Het is aan te raden om bij uw verzekering te informeren naar de vergoedingen van de behandelkosten. De diverse verzekeringen hanteren namelijk uiteenlopende vergoedingen, sterk afhankelijk van de gekozen verzekeringsvorm. We gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de vergoedingen door uw zorgverzekeraar.

Klachten

De behandelaar zal al het mogelijke doen om u als patiënt de zorg te bieden die u nodig heeft. Indien de verleende zorg onverhoopt niet naar uw wens/behoefte is geweest, dan raden wij u aan om met de desbetreffende zorgverlener in gesprek te gaan.

Rapportage tandarts

Wanneer u verwezen bent door uw tandarts voor onze mondhygiëne afdeling is het voor een optimaal resultaat belangrijk dat er tussen beiden overleg is. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportagebrief aan de tandarts na afloop van de behandeling/behandeltraject.

Rapportage zorgverleners

Soms kan het noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij problemen met uw algemene gezondheid, dat de behandelaar contact zoekt met andere zorgverleners zoals huisarts of specialist. Dit om de behandeling op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen uitvoeren. De behandelaar zal dit uiteraard altijd doen in overleg met u.

Nieuwe patiënten

Voor aanmeldingen kunt u ons aanmeldformulier gebruiken. Het streven binnen onze praktijk is om mensen zo snel mogelijk te kunnen helpen.

Wijzigingen in uw gegevens

Wijzigingen in uw persoonsgegevens en uw gezondheid dient u altijd aan ons door te geven.

Betalingen

Wij hebben de vorderingen van onze administratie vanaf januari 2012 overgedragen aan de factoringmaatschappij “D.F.A.-Service”.

De factoringsmaatschappij (D.F.A.) factureert namens ons de verrichte werkzaamheden. U betaalt aan de factoringsmaatschappij, die de gelden op haar beurt aan ons doorbetaalt. De factoringmaatschappij zorgt ook voor de betalingsherinneringen.

Indien u vragen heeft over facturen, blokkades en betalingen kunt u contact opnemen met de afdeling debiteurenbeheer van D.F.A.-Service. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur, vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. Telefoonnummer 088-6555 999 of via het contactformulier van D.F.A..

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hanteren wij de volgende huisregels binnen onze praktijk:

 1. Neem tijdens uw eerste bezoek uw ID-kaart of paspoort en uw verzekeringspas mee.
 2. Wij verzoeken u wijzigingen in uw adresgegevens, verzekeringsgegevens, medicatiegebruik of andere veranderingen in uw gezondheid, zo spoedig aan ons door te geven.
 3. Wij vragen u om 5 minuten voor uw afspraak in onze praktijk aanwezig te zijn.
 4. Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u ons tijdig te informeren. Wij zijn anders helaas genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 5. Facturatie van de behandelingen in onze praktijk gaat uitsluitend via het administratiekantoor DFA.
 6. Patiënten wonende in het buitenland en patiënten tijdens avond- en of weekenddiensten dienen direct na de behandeling contant te betalen.
 7. Indien facturen niet betaald worden, ook niet na aanmaningen via het administratiekantoor DFA, zullen uw vorderingen naar een  Gerechtsdeurwaarder/Incassobureau worden doorgestuurd.
 8. Indien er sprake is van een betalingsachterstand, mogen wij op verzoek van DFA geen afspraken laten plaatsvinden/laten doorgaan op naam van die patiënt.
 9. Roken en huisdieren is binnen onze praktijk verboden.
 10. Binnen onze praktijk accepteren wij geen agressief gedrag. Dit geldt zowel voor verbaal als fysiek agressief gedrag of het dreigen hiermee. Dergelijk gedrag zal dan ook lijden tot het uitschrijven uit ons patiëntenbestand en het ontzeggen van de toegang tot de praktijk.
 11. Bij het vernielen van eigendommen in onze praktijk zullen wij u aansprakelijk stellen. Wij zullen de kosten van deze schade dan ook op u of de wettelijke vertegenwoordiger verhalen.