Eerste bezoek

Verwachting

Mondzorg de Horden is een klantvriendelijke praktijk die professionele zorg aanbiedt. Ons uitgangspunt is een gezonde mond. Heldere communicatie, persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit van zorg staan bij ons centraal. Uw gebit moet immers een leven lang mee!

Medische anamnese

Tijdens de (eerste) intakeafspraak word er door u een medische anamneselijst ingevuld. Dit omdat een aantal ziekte en afwijkingen, het gebruik van bepaalde medicijnen en bepaalde leefgewoonte een sterke invloed kunnen hebben op uw mondgezondheid. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan een tandheelkundige behandeling of aanleiding geven tot het nemen van voorzorgsmaatregelen tijdens een behandeling. Het is dus (in uw belang) noodzakelijk om op de hoogte te zijn van uw algemene gezondheid. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Intakeafspraak

Om u goed te kunnen helpen tijdens uw eerste bezoek vindt er een uitgebreid onderzoek plaats om de staat van uw gebit vast te stellen. Uw behandelaar doet tijdens de intake uitgebreid mondonderzoek en neemt uw medische gegevens door. Daarnaast worden meestal twee kleine detailfoto’s (bitewings) van de kiezen gemaakt. Uw wensen m.b.t. het gebit wordt in kaart gebracht. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en een begroting gemaakt.

Kosten

Medische anamnese € 20,52
Mondcontrole/periodieke controle € 20,52
Bitewings 2 à € 15,12 € 30,24
Totaal € 71,28

De eerste afspraak neemt ongeveer 30 minuten in beslag en u kunt het volgende verwachten:

  • Bespreken van de door u ingevulde medische vragenlijst
  • Bespreken van uw wensen, uw vragen en uw tandheelkundige verleden
  • Mondonderzoek
  • Onderzoek van het tandvlees met een pocketsonde, uw tandvlees krijgt een cijfer door middel van de zogenaamde PSI-score
  • Optioneel: Röntgenologisch onderzoek, meestal bestaand uit 2 kleine foto’s. Daar waar zich specifieke problemen voordoen kan een extra röntgenfoto noodzakelijk zijn
  • Maken van pasfoto voor in uw dossier

Wij verzoeken u om op afspraken, indien mogelijk, altijd iets eerder aanwezig te zijn dan het afgesproken tijdstip.