Angstcoaching

Omdat ieder mens uniek is, met zijn eigen gedachten en belevingswereld, is ook de oorzaak voor het ontstaan van angst verschillend per persoon. Het ontwikkelen van een angst is vaak een samenspel van verschillende factoren.

Angstpreventie begint in de kinderleeftijd. Neem uw kind daarom zo vroeg mogelijk mee naar de tandarts. Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder een kind kan wennen aan de tandarts, hoe kleiner de kans is dat er later angst ontstaat. Voor jonge kinderen is het goed als één van de ouders tijdens de controle of behandeling aanwezig is. Oudere kinderen kunnen dit zelf doen, daardoor krijgen zij meer zelfvertrouwen. Doe als ouder geen valse beloftes als ‘’’je voelt er absoluut niets van’’; als het dan toch pijn doet, kan uw kind zich verraden voelen. Er is niets op tegen als u uw kind beloont als hij/zij zich flink heeft gehouden tijdens het tandartsbezoek.

Binnen Mondzorg de Horden hechten wij enorm veel waarde aan het op het gemak stellen van de patiënten. Dit geldt ook zeker voor onze jonge patiëntjes. Tijdens de behandelingen wordt er duidelijk uitgelegd wat er gaat gebeuren en worden alle instrumenten getoond zodat de kinderen hier een beter beeld bij krijgen.

Indien u angst heeft voor de tandarts of voor bepaalde behandelingen in het bijzonder, geef dit dan aan tijdens het maken van de afspraak. Hier zal dan een notitie van gemaakt worden, zodat de behandelaren meteen bij binnenkomst al weten dat zij zorgvuldiger te werk moeten gaan. Ook tijdens de behandeling zal u meerdere malen gevraagd worden hoe het met u gaat, of u even wilt pauzeren of dat er misschien vragen zijn over de uit te voeren handelingen.

Wij zien u graag met een brede lach de praktijk te verlaten, maar ook zeker de praktijk binnen komen! Daarom willen wij er graag voor zorgen om er samen met u een angstloze behandeling van te maken.